Personvernerklæring

Personvernerklæring

I min praksis som psykoterapeut, foreldreveileder, kursholder og terapeutisk massør i Østby Ditt Indre liv er jeg pliktig til og opptatt av å behandle dine opplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler. EUs personvernforordning (GDPR) tydeliggjør ansvar og plikter for sikker håndtering av personlig informasjon, samt hvilke rettigheter du har som klient i forhold til dine personlige opplysninger.

Behandlingsansvarlig

Østby Ditt Indre Liv org.nr 897002272 v/ Elisabet Engelschiøn Østby, tlf 99649457. Epost: epost@dittindreliv.no er ansvarlig for behandling, lagring og sletting av personopplysninger.

Formål med behandling av personopplysninger

 • Registrere klienter
 • Registrere kursdeltakere
 • Registrere kunder og leverandører
 • Føre journalnotater i forbindelse med konsultasjoner
 • Fakturering og regnskapsføring

Hva slags personopplysninger behandles

 • Navn og fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: telefonnummer, epostadresse, bostedsadresse
 • Journalnotater
 • Informasjon til bruk i fakturering og regnskapsføring
 • Kunders og leverandørers kontakt- og betalingsinformasjon

Grunnlag for behandling av personopplysninger

 • Å overholde avtaler med klienter
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav

Utlevering av personopplysninger til andre

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte. Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Ice telefonabbonemnet
 • Outlook og Gmail for epost
 • webside: wordpress og webnode
 • Conta.no for fakturering
 • Vipps
 • Hano journalsystem

Google Inc benyttes som databehandler for anonymisert nettstedstrafikk. Google Analytics bruker cookies/informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie er kun generell statistikk, og sendes til og lagres på Googles servere. Googles personvernregler gjelder for alle tjenester som Google Inc. tilbyr.

På www.nettvett.no kan du lese om om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise/slette informasjonskapsler. Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser, har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for sletting.

Dine rettigheter

Enkeltpersoner har rett til og kan til enhver tid:

• Få innsyn i sine personopplysninger

• Endre sine personopplysninger

• Be om sletting av sine personopplysninger

• Avslutte avtaleforholdet

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor viktighet, og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost: elisabetsepost@gmail.com

Elisabet@dittindreliv.no
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!